Vlaggen maken met Team Deventer – UWV Werkbedrijf

Op een prachtige locatie in het stadhuis van Deventer is Team Deventer van het UWV Werkbedrijf hard aan de slag gegaan met het maken van hun eigen vlag. Een ochtend lang werd er niet alleen hard gewerkt aan het verbeelden van hun toegevoegde waarde en opdracht. Maar zeker net zo hard aan het samen uitzoeken hoe de samenwerking tot nog meer resultaat kan leiden. Kortom. Een leuke, nuttige en voor mij ook inspirerende ochtend!

Arcadia

Hier is nooit een wolkje aan de lucht. Elke dag verloopt net zo perfect als alle dagen daarvoor. Arcadia is dan ook een geliefd vakantieland. Waarbij moet worden opgemerkt dat toeristen ook vaak weer blij zijn als ze terug mogen naar de beslommeringen en rafel randen van thuis.

Trukije

Dit land heeft na jarenlange strijd tegen dictatuur de omwenteling gemaakt naar een duurzame democratie. Ten tijde van de dictator telde de vlag maar één ster. Met de herovering van de macht hebben de trias politica hun eigen ster op de vlag gekregen. Sinds die tijd is de maan een slag gedraaid. Als symbool voor de macht aan het lachende volk.

Dongeorge

Hier strijd men altijd vol overgave voor de zaak. Of het voor de goede zaak of toch een zinloze strijd tegen windmolens was, weet je pas achteraf. Spijt vindt men dan ook een vergeefse emotie. Liever leert men echt van de heldendaden en de vergeefse moeite. En trekt men met de wijsheid van gisteren, vandaag opnieuw ten strijde. Bij voorkeur onder de uitroep ‘Sta voor iets, of val voor alles!’

Stradat

Dit volk werd ooit geregeerd door een tsaar. Daarna nam “het volk” de macht over. Na vele jaren implodeerde de macht van “het volk”. Waarop een democratisch experiment al snel leidde tot een gekozen dictator. Men berust in dit lot. Het is beter om te lijden wanneer je geleid wordt, dan te lijden en daar zelf verantwoordelijk voor te zijn.

Een vlag voor Typhoon en Jitske Kramer

Op 18 april organiseerde managementplezier in Odeon een prachtig seminar. Onder de titel ‘Rythm of life’ namen Jitske Kramer en Typhoon ons mee in een prachtig verhaal over de kracht van ‘Eén keer wij is sterker dan tien keer ik’.

Nicole Lier van managementplezier was op zoek naar een passende manier om Typhoon en Jitske te bedanken voor de inzet en de inspiratie. Zij vroeg mij of ik een vlag kon maken als cadeau. Zeer vereerd natuurlijk!

Voor Typhoon selecteerde ik de vlag van Ketsj.

En voor Jitske zocht ik de vlag van Revolve uit.

Het was erg leuk om niet alleen de vlag te mogen overhandigen, maar ook kort te mogen vertellen wat het verhaal is bij elke vlag. De reacties van Jitske en Typhoon waren bijzonder mooi. En ook veel mensen in het publiek gaven aan geraakt te zijn door de vlag en de tekst.

Ik ben vorig zomer voor de lol begonnen met het tekenen van de vlaggen. Maar ik ben de vlaggen gaan delen om mensen te raken. Het was heel erg leuk om te merken dat een lapje stof en een tekstje van één alinea dat ook daadwerkelijk doet.

 

Finesterra

Dit land ligt aan het einde van de wereld. Of aan het begin. Het is maar hoe je het bekijkt. Door het afgelegen karakter worden de vreedzame bewoners als wereldvreemd beschouwd. De inwoners van Finesterra kijken daar op hun beurt dan weer vreemd van op.

Choices

De inwoners van dit temperamentvolle land geloven niet in regels, kaders, wetten en richtlijnen. Ze verafschuwen het woord ‘moeten’. Dat woord impliceert dat je geen keuze hebt. En volgens de inwoners van Choices is er altijd een keuze. Ze dragen liever de consequenties van hun keuzes dan zich hulpeloos te verschuilen achter  de keuzes van een ander.

tobee

In dit land van noeste werkers overziet het individu niet wat de eigen bijdrage is aan het grote geheel. Toch werkt elke inwoner onverminderd hard aan zijn eigen taak. Er op bouwend dat het werk er toe doet. En er iemand is die alles overziet.

Erik van der Spek